donderdag, 28. maart 2019 - 20:00

Op donderdagavond 28 maart organiseert vrijmetselaarsloge De Rechte Verhouding een avond voor belangstellenden.
De bijeenkomst wordt gehouden in het logegebouw aan de Niemeijerstraat 4 in Wageningen en vangt aan om 20 uur, gebouw open vanaf 19.30 uur.
Na een kort openingswoord over enkele kenmerken van de vrijmetselarij zal een lid van deze loge een inleiding houden met als thema: “Geluk”.
Aansluitend wordt er over dit onderwerp gecompareerd. Het is geen discussie, het is geen debat, het is wel een vorm van meningen of gedachten uitwisselen. Daarbij proberen de deelnemers niet elkaar te overtuigen van het eigen gelijk maar wel zoveel mogelijk van elkaar te leren.
Na afloop van de comparitie is er gelegenheid tot het stellen van vragen over de vrijmetselarij en kan de vrijmetselaarswerkplaats worden bekeken.

In het gebouw aan de Niemeijerstraat 4 komen 3 vrijmetselaarslogesop verschillende avonden bijeen. Zij organiseren met enige regelmaat  per loge een open avond voor belangstellenden.

Event type: