ANBI: Loge De Rechte Verhouding

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
A.M. (Ton) van der Linden
C.T.M. (Kees) Kalf
H. (Herman) Veenstra
Postadres Secretariaat DRV
Dorpsstraat 2
6871AL Renkum
Logegebouw Niemeijerstraat 4
Wageningen
Beleidsplan Zie de website van de Orde
Activiteiten Zie de website van de Orde
Beloning bestuurders geen
RSIN 816436757

Financiële verantwoording 2017

Balans Activa     Passiva  
  Banksaldo 12.517   Eigen vermogen 9.778
        Reserveringen 1.900
  Debiteuren       36   Crediteuren      875
    12.553     12.553
           
Baten en lasten Lasten     Baten  
  Afdracht HB 3.240   Bijdragen 8.720
  Huisvesting 3.240      
  Bijeenkomsten 2.230      
  Positief resultaat        10   Verlies          -
    8.720     8.720

Toelichting
Bedragen in €
Bijdragen: ca. 25 leden. Afdracht HB: wordt door het Hoofdbestuur vastgesteld op basis van ledenaantal. De jaarlijkse financiën vertonen een stabiel beeld.